مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

کمیسیون تنظیم بازار

کمیسیون تنظیم بازار : این کمیسیون در مرکز استان با مسئو لیت استاندارو با عضویت مدیران ادارات صنعت ، معدن و تجارت (دبیر) ،جهاد کشاورزی ، مدیریت و برنامه ریزی ،امور اقتصادی و دارَایی ،نماینده بانک های استان و مجامع امور صنفی به عنوان اعضای اصلی و سایر ادارات بر حسب ضرورت و در شهرستان ها به ریاست فرماندار و ترکیب فوق تشکیل می شود که اهم وظایف آن ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم در کلیه زمینه های مربوط به تامین و توزیع کالاهای اساسی ،حساس و ضروری و الزامات سبد حمایتی و جلو گیری از نوسانات بی رویه قیمت و ذخیره سازی به منظور تنظیم بازار داخلی با محور قرار دادن حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد . همزمان با کمیسیون فوق شورای نظارت و کنترل بازار نیز به صورت هفتگی با ترکیب ادارات و سازمان های فوق به ریاست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و در محل آن اداره تشکیل و نماینده استانداری و فرمانداری عضو آن شورا می باشند . که یک سری کمیته هایی به منظور انجام امور کارشناسی نیز تشکیل ودر همه آن کمیته ها نماینده استانداری عضویت دارد این کمیته ها عبارتند از : ۱-    کمیته مرغ و تخم مرغ که کار بررسی تولید ، توزیع و قیمت این اقلام را انجام و در شورای مذکور به انجام می رساند . ۲-    کمیته تامین و توزیع کالاهای اساسی که اقلام یارانه ای را بین شهرستان ها و مراکز توزیع انجام می دهد . ۳-    کمیته راهبری میوه و مرکبات نوروزی که بحث تامین و توزیع میوه یارانه ای ایام نوروز هرسال را انجام می دهد . ۴-    کمیته نرخگذاری میوه و مرکبات که به صورت هفتگی تشکیل و نرخ عمده و خرده میوه را مشخص می کند

کمیسیون تنظیم بازار :

این کمیسیون در مرکز استان با مسئو لیت استاندارو با عضویت مدیران ادارات صنعت ، معدن و تجارت (دبیر) ،جهاد کشاورزی ، مدیریت و برنامه ریزی ،امور اقتصادی و دارَایی ،نماینده بانک های استان و مجامع امور صنفی به عنوان اعضای اصلی و سایر ادارات بر حسب ضرورت و در شهرستان ها به ریاست فرماندار و ترکیب فوق تشکیل می شود که اهم وظایف آن ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم در کلیه زمینه های مربوط به تامین و توزیع کالاهای اساسی ،حساس و ضروری و الزامات سبد حمایتی و جلو گیری از نوسانات بی رویه قیمت و ذخیره سازی به منظور تنظیم بازار داخلی با محور قرار دادن حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد . همزمان با کمیسیون فوق شورای نظارت و کنترل بازار نیز به صورت هفتگی با ترکیب ادارات و سازمان های فوق به ریاست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و در محل آن اداره تشکیل و نماینده استانداری و فرمانداری عضو آن شورا می باشند . که یک سری کمیته هایی به منظور انجام امور کارشناسی نیز تشکیل ودر همه آن کمیته ها نماینده استانداری عضویت دارد این کمیته ها عبارتند از :

1-    کمیته مرغ و تخم مرغ که کار بررسی تولید ، توزیع و قیمت این اقلام را انجام و در شورای مذکور به انجام می رساند .

2-    کمیته تامین و توزیع کالاهای اساسی که اقلام یارانه ای را بین شهرستان ها و مراکز توزیع انجام می دهد .

3-    کمیته راهبری میوه و مرکبات نوروزی که بحث تامین و توزیع میوه یارانه ای ایام نوروز هرسال را انجام می دهد .

4-    کمیته نرخگذاری میوه و مرکبات که به صورت هفتگی تشکیل و نرخ عمده و خرده میوه را مشخص می کندمنبع :
بازدید : ۲۶۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲