مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

کارگروه توسعه صادرات

 کارگروه توسعه صادرات : کارگروه توسعه صادرات استان با حضور استاندار(رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، سرپرست بانک توسعه صادرات استان یا سایر بانکهای تخصصی استان(حسب مورد)، مدیرکل گمرک استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل سازمان ملی استاندارد استان، رئیس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی، فرمانده نیروی انتظامی استان و مدیر عامل شرکت نمایشگاهی استان(بدون حق رای) تشکیل می شود.

 کارگروه توسعه صادرات :

کارگروه توسعه صادرات استان با حضور استاندار(رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، سرپرست بانک توسعه صادرات استان یا سایر بانکهای تخصصی استان(حسب مورد)، مدیرکل گمرک استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل سازمان ملی استاندارد استان، رئیس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی، فرمانده نیروی انتظامی استان و مدیر عامل شرکت نمایشگاهی استان(بدون حق رای) تشکیل می شود.


بر این اساس ، افزایش سهم بخش غیر دولتی در تجارت خارجی استان، راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی، اولویت دادن به طرحها و پروژه های صادراتی در تخصیص منابع و تسهیلات استانی، فراهم کردن تسهیلات لازم برای توسعه خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان، اتخاذ تدابیر حمایتی، هدایتی، فنی، زیر بنایی و اعتباری بخش صادرات استان، تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها، امکانات، توانمندی ها و مزیتهای نسبی استان، تدوین اولویتهای پژوهشی توسعه صادرات و ارائه به کارگروه تخصصی ذی ربط، بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادهای مناسب و تمهید امکانات و تسهیلات لازم برای نیل به اهداف کمی صادرات بخشهای مختلف اقتصادی استان در راستای اهداف کلان پیش بینی شده مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از جمله وظایف و اختیارات کارگروه توسعه صادرات استان است.

  همچنین در غیاب استاندار، معاون برنامه ریزی استانداری ریاست کارگروه را بر عهده دارد. بر اساس مصوبه دولت، دبیرخانه کارگروه در واحد استانی وزارت  صنعت، معدن و تجارت مستقر است و رئیس واحد استانی یاد شده، دبیر کارگروه است.

وظایف و اختیارات کارگروه توسعه صادرات :

الف – تنظیم خط مشی ها و برنامه های توسعه صادرات استان براساس سیاستهای ابلاغی و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن .

ب  -  اتخاذ تدابیر حمایتی ، هدایتی ، فنی ، زیرینایی و اعتباری بخش صادرات استان

ج  - شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات استان و اتخاذ تصمیمات لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه ریزی شده .

د – نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاه های اجرایی و سازمانهایی که در زمینه صادرات فعالیت می کنند براساس اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور و سایر سیاستهای کلان صادراتی .

هـ - تمهید امکانات و تسهیلات لازم جهت نیل به اهداف کمی صادرات بخشهای مختلف اقتصادی استان در راستای اهداف کلان پیش بینی شده مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور .

و -  تدوین اولویتهای پژوهشی توسعه صادرات و ارائه به کارگروه تخصصی ذیربط .

ز – بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر :

1- بررسی و تصویب طرحها و پروژه های زیر ساختی و پشتیبان صادرات در استانها و پیشنهاد به مراجع ذی ربط .

2- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان

3- تشویق و ترغیب صادرکنندگان کالا و خدمات به دریافت استانداردها و گواهینامه های مرسوم در تجارت بین المللی و استفاده از روشهای نوین در مبادله کالا که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش می دهد .

4- افزایش سهم بخش غیر دولتی در تجارت خارجی استان

5- تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیتها ، امکانات ، توانمندیها و مزیتهای نسبی استان .

6- راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی .

7- اولویت دادن به طرحها و پروژه های صادراتی در تخصیص منابع و تسهیلات استانی

ماده 3 - در غیاب استاندار معاون برنامه ریزی استانداری ریاست کارگروه را به عهده دارد .

ماده 4 – جلسات کارگروه حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود . جلسات فوق العاده به دستور رئیس کارگروه یا حسب درخواست پنج عضو دیگر و موافقت رئیس کارگروه و با دعوت کتبی دبیر کارگروه تشکیل خواهد شد .

  تبصره 1 – جلسه کارگروه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با تایید اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد .

تبصره 2 – درصورت ضرورت کارگروه می تواند از نمایندگان یا کارشناسان بخش های خصوصی ، تعاونی یا دولتی برای ارائه نظر مشورتی ( بدون حق رای ) برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد .

ماده 5 – دبیرخانه کارگروه در واحد استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مستقر می باشد و رئیس واحد استانی یادشده دبیرکارگروه می باشد .

ماده 6 – دبیرکارگروه ، موظف است دعوتنامه و صورتجلسه جلسات کارگروه استان و گزارش اقدامات مرتبط را مستمراً به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ارائه به کارگروه توسعه صادرات ارسال نماید .

ماده 7 – این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 58692/44790 مورخ 26/4/1389 می شود

این تصویب نامه در تاریخ 27/1/1391 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

 

 

 

 


منبع :
بازدید : ۳۳۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲