مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۳/۰۲/۲۰

کارگروه اشتغال

کارگروه اشتغال اعضای کارگروه تخصصی اشتغال به رشح زیر تعیین می شوند : الف - معاون برنامه ریزی استاندار ( رئیس ) ب- رئیس واحد استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ( دبیر ) ج - رئیس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی د - رئیس واحد استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ه - رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی و - رئیس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی ز - رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ح - رئیس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ط - مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ی - مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ( در صورت وجود ) ک - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان ل - سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موراد زیر تعیین می شود : الف - تعیین فعالیت های اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیملت شورای عالی اشتغال ب- بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان ج - وضعیت بازار کار و ارایه راه حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان د - هماهنگی در سیاست ها و خط مشی ها اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار ه - شناسایی امکانات و محدودیت های آموزش فنی . حرفه ای استان و تشویق بخش غیر دولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز

کارگروه اشتغال

اعضای کارگروه تخصصی اشتغال به رشح زیر تعیین می شوند :

الف - معاون برنامه ریزی استاندار ( رئیس )

ب- رئیس واحد استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ( دبیر )

ج - رئیس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

د - رئیس واحد استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

ه - رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

و - رئیس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ز - رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان

ح - رئیس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

ط - مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

ی - مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ( در صورت وجود )

ک - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان

ل - سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها

وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موراد زیر تعیین می شود :

الف - تعیین فعالیت های اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیملت شورای عالی اشتغال

ب- بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان

ج - وضعیت بازار کار و ارایه راه حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان

د - هماهنگی در سیاست ها و خط مشی ها اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار

ه - شناسایی امکانات و محدودیت های آموزش فنی . حرفه ای استان و تشویق بخش غیر دولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیازمنبع :
بازدید : ۳۵۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲