مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۰۹

کارگروه تخصصی امور اقتصادی

  تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ ھ مورخ ۱۴/۸/۹۰ ماده۶ ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی به شرح زیر تعیین می‌شوند : الف ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس) ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر) ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ز ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ح ـ مدیرکل منابع طبیعی استان (بدون حق رای ) ط ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر ی ـ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان(بدون حق رای) ک ـ مدیرکل گمرک استان(بدون حق رای) ل ـ سرپرست یکی از بانک های استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانک ها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی) م ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان به تایید رییس کارگروه ماده۷ـ وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی ، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود : الف ـ جذب و تامین منابع مالی از بازار سرمایه ب ـ سیاست‌های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی د ـ شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخش های مختلف اقتصادی هـ ـ. نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه‌ماهه به شورا و ـ توسعه و پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی ز ـ تنظیم خط‌‌مشی‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود ح ـ ارتقای بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخش‌های ذیربط ط ـ استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در راستای سیاست‌های توسعه استان ک- جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ل ـ شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی گردشگری استان م ـ توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی ن ـ اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در استان

 

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره 162178/ت47221 ھ مورخ 14/8/90

ماده6 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی به شرح زیر تعیین می‌شوند :

الف ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)

ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ز ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح ـ مدیرکل منابع طبیعی استان (بدون حق رای )

ط ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

ی ـ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان(بدون حق رای)

ک ـ مدیرکل گمرک استان(بدون حق رای)

ل ـ سرپرست یکی از بانک های استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانک ها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی)

م ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان به تایید رییس کارگروه

ماده7ـ وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی ، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود :

الف ـ جذب و تامین منابع مالی از بازار سرمایه

ب ـ سیاست‌های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر درخصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی

د ـ شیوه‌های حمایت از تولیدکنندگان بخش های مختلف اقتصادی

هـ ـ. نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه‌ماهه به شورا

و ـ توسعه و پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی

ز ـ تنظیم خط‌‌مشی‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود

ح ـ ارتقای بهره‌وری از منابع و نهاده‌های بخش‌های ذیربط

ط ـ استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی در راستای سیاست‌های توسعه استان

ک- جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان

ل ـ شناسایی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی گردشگری استان

م ـ توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی

ن ـ اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در استانمنبع :
بازدید : ۳۲۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲