ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و همایش دستاوردهای معین های اقتصادی 3 مهر 98